DỰ ÁN
TIN TỨC NỔI BẬT
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức Lễ kết nạp Đảng viên mới và công nhận Đảng viên chính thức
 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Phân viện KHCN GTVT Phía Nam
Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025 Đại hội Chi bộ phận Phân viện KHCN GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2022-2025

LIÊN KẾT

Lịch vạn niên

  Trang chủ  
  Giới thiệu  
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  
  NHÂN LỰC - THIẾT BỊ  
  KINH NGHIỆM - THÀNH TỰU  
  TIN TỨC  
  Liên hệ  
 English
Chức năng – nhiệm vụ 19/06/2024 | 08:34:55
 
Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng:
        Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác vận tải, bảo vệ môi trường và ATGT

*  Nhiệm vụ:
        1.  Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phân viện cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, theo chương trình mục tiêu của Nhà nước, Bộ GTVT và Viện KHCN GTVT
        2.  Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, bao gồm:
           a.   Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, qui hoạch và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ GTVT ở các tỉnh phía Nam
           b.  Xây dựng các dự báo, định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong ngành GTVT ở các tỉnh phía Nam
           c.   Nghiên cứu thiết kế chế tạo các kết cấu thép các thiết bị thi công công trình, các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm phục vụ ngành GTVT
           d.   Điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường của các cơ sở công nghiệp, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông ở các tỉnh phía Nam
           e.   Nghiên cứu, đánh giá các công nghệ đã áp dụng trong các Dự án, các công trình quan trọng đã thực hiện của Bộ GTVT và của Viện
        3.    Nghiên cứu các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn cấp cơ sở đối với những lĩnh vực chưa có tiêu chuẩn Việt Nam hay tiêu chuẩn ngành để Chủ đầu tư và các đơn vị sản xuất tham khảo đưa vào các chương trình, dự án cụ thể khi được Bộ GTVT cho phép
        4.    Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng công trình, vật liệu xây dựng, điện tử - tin học, cơ khí GTVT, bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ môi trường, ATGT và thẩm định về ATGT
        5.    Phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ GTVT  tổ chức đào tạo chuyên ngành nguồn nhân lực khoa học và công nghệ GTVT theo nhiệm vụ của Nhà nước hoặc của Bộ giao; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành GTVT cho thí nghiệm viên, giám sát viên, cán bộ quản lý Dự án
        6.    Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan tới nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện khi được Viện giao theo qui định của Pháp luật
        7.    Tổ chức các hoạt động thông tin – tư liệu khoa học và công nghệ, xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ của Phân viện về lĩnh vực GTVT theo qui định của pháp luật
        8.    Thực hiện các dịch vụ thi công xây dựng và sửa chữa nâng cấp các công trình có ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu mới và các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao; liên doanh, liên kết để thực hiện hoặc đấu thầu thực hiện các dự án của ngành giao thông theo qui định của pháp luật
        9.    Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật và tư vấn về khảo sát, thiết kế, thẩm định, lập dự án đầu tư, giám sát chất lượng công trình, đào tạo, chuyển giao công nghệ và sở hữu công nghiệp trong GTVT
       10.   Tham gia kiểm định, giám định, thí nghiệm, kiểm tra đánh giá chất lượng các vật liệu, các công trình giao thông đang khai thác, đang thi công hoặc nghiệm thu đưa vào sử dụng theo phân công của Bộ GTVT và của Viện; đề xuất các biện pháp tổ chức - kỹ thuật trong việc bảo dưỡng, gia cố, phục hồi, sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình giao thông đảm bảo yêu cầu chất lượng; tham gia kiểm tra năng lực, phúc tra số liệu của các phòng thí nghiệm của các đơn vị thuộc Bộ GTVT
      11.   Sản xuất chế tạo vật liệu/sản phẩm đặc chủng cho ngành GTVT và các ngành khác theo yêu cầu
     12.  Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ xây dựng và thí nghiệm kiểm định, đánh giá chất lượng công trình
     13.    Liên doanh, liên danh, hợp tác đầu tư kinh doanh và dịch vụ đối với các đối tác trong và ngoài nước theo qui định của Pháp luật